1920’lerin sonlarına doğru, P.Klee’nin etkisi altında, Miro’nun biçimlerinde bir arınma izlenir. 1930’lardaysa Faşizm’in Ispanya’yı tehdit etmeye başlamasıyla karabasanlı bir döneme girmiş, acayip canavarları betimlediği resimler yapmıştır. Ayrıca sado-mazoist bir yaklaşımla ele aldığı kadın motiflerini de yer yer bu canavarlarla birleştirdiği görülür. Resimlerindeki dehşet öğeleri ve saldırganlık 1930’ların sonlarına doğru giderek azalmaya başlamış, Güzel Kuşun Bilinmeyeni Bir Çift Aşığa Anlatması’n-da görüldüğü gibi, soyut biçimleri, saç, göz gibi bazı ayrıntılar ekleyerek, insan ve hayvanlara dönüştürmüştür. Bu ufak ve düz renkli biçimler, birbirlerine çizgilerle bağlanarak tuvalin tüm yüzeyini doldurmuştur.

Miro 1940’ların ortalarında ve 1950’lerde daha çok seramikle çalışmış, 1960’lardaysa yeniden resme ağırlık vererek figür çağrışımları olmayan soyut resimler gerçekleştirmiştir. Tek renkli zemin üstüne yalnızca bir iki işaretle yetindiği bu resimlerde, 1940’larda ABD’de gelişen Soyut Dışavurumculuk’un (Abstre Ekspresyonizm) etkileri sezilir. Miro, 1960’ların sonlarında ve 1970’lerde resimlerinde yeniden soyut biçimlere, oklara, çizgilere ve benzeri imgelere yer vermeye başlamıştır.

1930’larda yaptığı heykellerin bir bölümü tahta, şapka, pabuç ve benzeri “hazır-nesneler”den (ready-mades) oluşmuş “nesne” niteliğinde yapıtlardır. Bir bölümü ise J. Arp’ın yapıtlarını anımsatan, tahtadan strüktürlerdir.

•    YAPITLAR (başlıca): Çiftlik, 1921-1922; Karpit Lambası, 1922-1923; Sürülmüş Toprak, 1923-1924; Analık, 1924; Dünyanın Doğuşu, 1925, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Eski Ayakkabılı Natürmort, 1937, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Kadın Şair, 1940-1941; Güzel Kuşun Bilinmeyeni Bir Çift Aşığa Anlatması, 1941, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Kederli Yolcu, 1955; Sarı-Portakal Rengi (Duvar Boyası I), 1962.

•    KAYNAKLAR: J. Dupin, Joan Miro, Life and Work, 1962; A. Jouffroy ve J. Teixidor, Miro, Sculptures, 1974; R. Penrose, Miro, 1970.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi