Açıklık

edebiyat-kalem.png 73 129 Açıklık, Türk edebiyatında üslup özelliğini belirten bir terimdir.

Bir yazıda belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay anlaşılır, herhangi bir ek yoruma açıklamaya gerek duymadan kavranabilir olması halidir.

Yazıda açıklık düşüncedeki vuzuh ve düzen ile birlikte kullanılan kelime ve cümle yapısı ile de ilgilidir.

Yazıdaki açıklık ile basitliği birbirine karıştırmamalıdır. En derin fikirler de açık bir üslup ile anlatılabilir.

Eski Türk edebiyatında Yunus Emre'nin, yeni Türk edebiyatında Orhan Veli'nin ve Mehmet Akif'in açık üslubun en güzel örnekleridir.