Nesir

Düz yazı, şiir gibi vezin ve kafiyeli olmayan anlatım şekli.

Nesir, bir düşünceyi dilbilgisi kaidelerine uygun bir şekilde sözlü ya da yazılı anlatım şeklidir. İnsanlar arasında anlatım sekli olarak önce nazım doğmuştur. Ancak düşüncelerin ifadesinde ve fikirlerin anlatımında nesir daha müsait şartlara sahibtir. Nazımda vezin ve kafiyenin şartlarına uymak için dil kaideleri zorlanır. Nesirde ise dilbilgisi kaidelerine uygun olmayan ifadeler hatalı sayılır, hoş karşılanmaz.

Türk edebiyatında en eski nesir örnekleri Göktürk kitabeleridir. Oğuzname ve Dede Korkut hikâyeleri edebiyatımızın ilk ve önemli nesir örnekleri arasında yer alan diğer eserlerdir.

Divan edebiyatında üç ayrı nesir görülür:

  1. Sade nesir: Dinî kitaplar, halk hikâyeleri, dinî-destanî hikâyelerin yazıldığı nesir,
  2. Sanatlı nesir: Arabça ve Farsçadan gelen pekçok kelimenin yer aldığı, edebî sanatlarla süslü nesir. Buna inşâ da denir.
  3. Orta nesir: Daha ziyade ilim dili olarak kullanılan nesir seklidir.

 

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net