Dörtleme

kutuphane.png 69 112 Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin genel adı.

Dörtleme, edebi terim. Üç farklı manaya gelebilir:

  • Türk Halk Edebiyatında dört dizelik kıtalardan oluşan nazım şekillerinin genel adı; Mani.
  • Antik tiyatroda yazarın (tiyatro) yarışmasına katılabilmek için yazması gereken üç tragedya ve bir satır oyunun tamamına verilen (genel) isim.
  • Bir öykünün dört evresini ihtiva eden dört oyunun tamamına verilen isim.