Surname (frs.b.i.)

Doğum, sünnet ve evlenme münasebeti ile yapılan düğünleri, veya ziyafet şenlik gibi eğlenceleri tasvir eden edebî eserlerin genel adı. Manzum, mensur, ya da manzum-mensur karışık olarak yazılırlar, özellikle yazıldıkları devirlerin ve bilhassa saray ve çevresinin yaşama şeklini, eğlenme biçimlerini vermeleri bakımından önem taşırlar.

Bu türün en tanınmış örnekleri arasında Nâbî, Seyyid Vehbî, Levni,ve Haşmet'in eserlerini sayılabilir.

Bunlardan Levni’nin en tanınmış eseri Surname’dir. Surname, yazılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü resmedilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minyatürlerde Levni, esprili bir yaklaşımla resmetmiş ve bir minyatürüne kendisini de işlemiştir.


Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net