Gerçekçilik (Realizm)

Resimde gerçek bir olay ya da görüntünün, aslına ve özüne uygun biçimde betimlenmesi anlayışı Gerçekçilik olarak adlandırılır. Ancak bu deyim, özel durumlarda birçok değişik eğilimi tanımlamak için de kullanılır. Örneğin resimde soyuta, idealizme ve deforme etmeye karşı olan tutumlara da Gerçekçilik adı verilir. Ayrıca çeşitli çarpıklık ve çirkinlikleri özellikle vurgulamayı ya da görüntüyü olduğu gibi değil de, bilindiği gibi anlatmayı öngören anlayışlar da Gerçekçilik olarak nitelenir. Tarihsel boyutları içinde Gerçekçilik, resmin gerçeklerden soyutlanarak kurumsal bir fanteziye dönüştüğü dönemlerde, kendini çeşitli biçimlerde gösteren bir gerçeğe yaklaşım biçimidir. Bu yüzdendir ki, oldukça gerçekçi sayılan 17.yy resmi, Maniyerizm’in sınır tanımaz tutumuna karşı bir tepki biçiminde gelişmiştir. Bu yolun öncüsü olan Caravaggio  dramatik gerçekçiliğiyle Francisco Ribalta (1565-1628), Ribera, Velasquesve Zurbaran gibi Ispanyol sanatçılarım etkileyerek resim sanatında bir devrim yaratmıştır. Hollanda’da Hah  Vermeer Rembrandt  Fransa’da La Tour, La Nain gibi sanatçılar da Barok üslup içindeki gerçekçi eğilimleri temsil ederler. 17.yy’da Hollanda’da gelişen Janr (Tür) resmi, resimsel konuların günlük yaşantıya indirgenişini örnekleyen bir Gerçekçilik biçimidir.