Yeni Roman

Yeni Roman, 1950’lerde Fransa’da gelişen bir roman akımtdır. Farklı yaklaşımları olmakla birlikte, geleneksel romanının sınırlarını ve kalıplarını yıkma amacında birleşen yazarların oluşturduğu Yeni Roman, bir karşıt-roman akımı olarak nitelendirilmiştir. Robbe-Grillet, M.Butor, N.Sarraute, C.Simon, M.Duras, R.Pinget, Jean Lagrolet (1918), Claude Ollier (1922), Claude Mauriac ve Bruce Morrissette gibi yazarlar bu türde örnekler vermişler, aynca Robbe-Grillet Pour un nouveau roman (Yeni Roman) ve Sarraute L 'ere du so-upçon (Kuşku Çağı) adlı yapıtlarında akımın kuramsal temellerini belirtmişlerdir.

Yeni Romancılar, burjuva romanını, özellikle de Balzac 'ın romanlannda en yetkin anlatımım bulan roman geleneğini yıkmayı amaçlamaktadırlar. Maddi dünyaya öznel anlamlar yükleyen, şeylerin arkasında yatan gizli özü araştıran, psikolojik, ideolojik, ahlaksal ve duygusal yorumlara yer veren romanı tümüyle karşılarına almışlardır. Bütün bu özelliklerin nesnelere metafizik bir derinlik kazandırdığım ileri sürmüşler, nesneleri insan yaşamının duygusal ve ideolojik içeriğinden bağımsız olarak roman konusu yapmışlardır. Bilinci değil de şeyleri tek hareket noktası yapmaları açısından da bir tür chosisme ’e (Şeyçilik) varmışlardır.