ağış   Fr. Arsis 

Lâtin nazmında kuvvetli zamanı gösteren sesin yükselişi, Yunan tartısında ise zayıf zamanı işaretliyen elin veya ayağın kalkışı.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948