Biyoetik, biyoloji ve tıptaki gelişmelerin getirdiği yeni durumlardan ve olasılıklardan ortaya çıkan tipik tartışmalı etik konuların incelenmesidir. Tıp politikası ve pratiğiyle ilişkili olduğu için ahlaki sezmektir. Biyoetikçiler, yaşam bilimleri, biyoteknoloji, tıp, politika, hukuk ve felsefe arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan etik sorular ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda, birinci basamakta ve tıbbın diğer dallarında ortaya çıkan, daha yaygın olan değerler sorularının ("sıradanlık etiği") çalışmasını da içerir.

Etimoloji
Biyoetik kavramı (Yunanca biyos, yaşam, ahlak, davranış) 1926'da Fritz Jahr tarafından bilimsel araştırmalarda hayvan ve bitki kullanımı ile ilgili "biyoetik bir zorunluluk" ile ilgili bir makalede ortaya atıldı. 1970'de Amerikalı biyokimyacı Van Rensselaer Potter, bu terimi biyosfer ile artan bir insan nüfusu arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullandı. Potter'in çalışması, biyoloji, ekoloji, tıp ve insan değerleri arasındaki bağlantıya odaklanan bir disiplin olan küresel etiğin temelini attı.

Amaç ve Kapsamı

Biyoetik alanına, yaşam sınırları konusundaki tartışmalardan (örneğin, kürtaj, ötenazi), ikametgahdan, kıt sağlık kaynakları (örn., Organ bağışı, sağlık rationing) sağdan sağa tahsis olmak üzere insan soruşturmasının geniş bir bölümünü ele almıştır. Dini veya kültürel nedenlerden ötürü tıbbi tedaviyi reddetmek. Biyoetikçiler çoğu zaman disiplinin kesin limitleri üzerinde kendi aralarında anlaşmazlar, alanın kendisini biyoloji ve tıbbın yer aldığı tüm soruların ahlaki değerlendirmesi ile mi yoksa yalnızca bu soruların bir alt kümesiyle mi alakalıp tartışmadığını tartışıyorlar. Bazı biyoetikçiler, etik değerlendirmeyi sadece tıbbi tedavilerin veya teknolojik yeniliklerin ahlakına ve insanların tıbbi tedavisinin zamanlamasına daraltabilir. Diğerleri, korkuyu hissettiren organizmalara yardımcı olabilecek veya zarar verebilecek tüm eylemlerin ahlakını içerecek şekilde etik değerlendirme kapsamını genişletecektir.

Biyoetik kapsamı, klonlama, gen terapisi, yaşam boyu uzatma, insan genetik mühendisliği, uzayda astroetics ve yaşam gibi biyoteknoloji ile değişebilir ve değişen DNA, XNA ve proteinler vasıtasıyla temel biyolojinin manipüle edilmesi. Bu gelişmeler gelecekteki gelişimi etkileyecek ve yaşamın temel biyolojik süreçleri ve yapılarıyla değer verdiği ve çoğalmasını isteyen biyotik etikler gibi yaşamı özünde telaffuz eden yeni ilkeler gerektirebilir.