Şovenizm abartılmış bir vatanseverlik ve ulusal üstünlük ve ihtişam üzerine savaşan bir inançtır. Vatanseverlik ve milliyetçilik ılımlı gururunu temsil edebilirken şovenizm dolaysızdır. Aynı zamanda "kendi grubun veya insanların üstünlüğüne veya egemenliğine karşı mantıksız bir inanç" olarak tanımlanabilir. Dahası, şovenistin kendi halkı benzersiz ve özel görülürken, halkın geri kalanı zayıf veya alçak kabul ediliyor.

Bu kavramın isim babası Nicolas Chauvin'dir. Napolyon'un ordusunda asker olan bu Fransız, 17 kez yaralandı ve yine de Fransa için savaşmaya devam etti. Kendisini ülkesi uğruna feda etmekten kaçınmayan Napolyon'un askeri Chauvin'i model alan saldırgan vatanseverlik için "şovenizm" denilmeye başlandı.

Şovenizm, orijinal kullanımından, fanatik bağlılığa ve kişinin ait olduğu herhangi bir gruba ya da davaya aşırı itaatsizlik eklemek için, özellikle de bu partizanlık, yabancılar ya da rakip gruplara karşı önyargılılık ya da düşmanlık içeriyorsa ve ezici muhalefet karşısında dahi devam ederse, uzatmıştır. Bu Fransız kalitesi, şovenizmin anlamını esas itibarıyla muhafaza eden İngiliz döneminde jingoizm'teki paralellikini buluyor; Yani, savaşan milliyetçiliğin tutumu.

Çağdaş İngilizce'de, sözcük, erkek şovenizm için kısaltma olarak kısmen de olsa kullanılmaya başlandı; Merriam-Webster Sözlüğü'nde şovenizm terimini üçüncü örnek olarak kullanan bir eğilim "kendi üyelerinizin Cinsiyet her zaman karşı cinste olanlardan daha iyidir ". İslamcı terörizm dini şovenizm olarak tanımlandı.