Deontoloji, bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır.

İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini inceler.

Deontoloji terimi, C. D. Broad tarafından 1930'da yayınlanan Beş Etik Teori Türünde mevcut ve özel tanımlamayı tanımlamak için ilk kullanılmıştır. Terimin daha eski kullanımı Jeremy Bentham'a geri döner, Jeremy Bentham da bunu c. 1826 daha genel anlamda "doğru ve doğru olanın bilgisi" anlamına gelmektedir. Sözcüğün genel anlamı Fransızca'da, özellikle de etik doktora tezi olarak "etik kod" terimiyle, mesleki etiğin bağlamında tutulur.

Düşünülmekte olan deontolojik etiğin sistemine bağlı olarak, ahlakî bir zorunluluk, evrene özgü kurallar dizisi (ahlaki doğalcılık), dini hukuk veya kişisel ya da kültürel değerler kümesi Kişisel arzularla çatışabilir).

Deontoloji felsefeleri

Deontolojik etiğin sayısız formülasyonu vardır.
Kantçılık

Immanuel Kant'ın etik teorisi çeşitli nedenlerle deontolojik olarak düşünülür. İlk olarak, Kant ahlaki açıdan doğru davranmak için insanların görevden (vaktinden) hareket etmesi gerektiğini savunuyor. İkincisi, Kant, onları doğru veya yanlış yapan eylemlerin sonucu değil, hareketi gerçekleştiren kişinin sebepleri olduğunu savundu.

Kant'ın kategorik zorunluluğa ilişkin üç önemli formülasyonu şöyledir:

     Sadece, evrensel bir yasaya dönüşeceğine karar vermiş olduğunuz ilkeye göre hareket edin.
     Kendi kimliğinizde ya da başka herhangi bir kişide olsun ya da olmasın, yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda daima bir son olarak insanlığı tedavi edecek şekilde davranın.
     Her akılcı varlık, sanki onun üstünlüğünden her zaman evrensel bir krallık krallığında yasama üyesi gibi davranmalıdır.

Ahlaki mutlakiyet

Bazı deontologlar, belirli eylemlerin kesinlikle doğru veya yanlış olduğuna inanan ahlaki mutlakıyetçiler olup, bunların arkasındaki niyetlerin ve sonuçların ne olursa olsun. Örneğin Immanuel Kant, yalnızca kesinlikle iyi bir şeyin iyi bir irade olduğunu savundu ve bir eylemin ahlaki olarak doğru olup olmadığının tek belirleyici faktörü, bunu yapan kişinin iradesi ya da nedeni. Örneğin kötü bir özrü üzerinde hareket ediyorsa. "Yalan söyleyeceğim", sonuçta bazı iyi sonuçlar doğsa bile eylemleri yanlış.