İyimserlik ya da Optimizm, Pesimizmin (kötümserlik) tam karşıtı olan bir kavramdır. Her olaya ve düşünceye iyi bakabilme fikridir.

İyimser düşünce zihinsel bir tavırdır - bazı özel çabaların sonucunun veya genel olarak sonuçların iyi olacağına dair mutlu bir inanç. Kötümserliğe karşı iyimserliği göstermek için kullanılan ortak bir söz, iyimserin yarıya kadar dolu gördüğü bardağı, kötümser ise yarısı boş görmüş olmasıdır.

Terim, "en iyi" anlamına gelen Latince optimumdan türemiştir. İyimser olma, kelimenin tipik anlamıyla, herhangi bir durumdan mümkün olan en iyi sonucu beklemek olarak tanımlanır. Buna genellikle psikolojide eğilimli iyimserlik denir. Bu, gelecekteki koşulların en iyi sonucu alacağına dair bir inancı yansıtmaktadır.

İyimserlik kuramları, eğilimli modeller ve açıklayıcı stil modelleri içerir. İyimserliği ölçmek için kullanılan yöntemler, iyimserliğin özgün tanımı için Yaşam Yönelim Testinin çeşitli biçimleri veya iyimserliği açıklayıcı stil açısından test etmek için tasarlanan Atıf Tarzı Anketi gibi her iki teorik sistemde geliştirilmiştir.

İyimserlik ve kötümserlikteki değişim bir şekilde kalıtsaldır ve biyolojik özellik sistemlerini bir dereceye kadar yansıtmaktadır. Ayrıca, aile ortamı da dahil olmak üzere çevresel faktörlerden etkilenmektedir ve bazıları bunun öğrenilebileceğini önermektedir. İyimserlik aynı zamanda sağlığa bağlı olabilir.