Tarihin adaletiyle ünlü hükümdarı Nuşirevan bazı adamlarıyla ava çıkmıştı. Hükümdara pişirilip et ikram edilecekti ancak eti tatlandırması için tuzları yoktu. Bunun üzerine hükümdar Nuşirevan adamlarından birini yakınlardaki bir köye tuz alması için emir vermiş ve şöyle demiş:

-Tuzu para ile al. Para ile al ki, köyden tuz almak devletçe bir âdet haline gelip, sonunda her şey alınıp köy harap edilmesin.
Yanındaki adamları bunun üzerine Nuşirevana demişler ki:

-Hükümdarım, bir parça tuzdan ne fenalık çıkar ki?!..

Bu itiraza karşı hükümdar Nuşirevan:

-Zulüm başlangıcında az imiş. Ancak her gelen onu biraz daha artırarak bugünkü dereceye varmasına sebep olmuştur. Diye karşılık vermiş...

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net