Demarşi

demarsi.png" border="0

Demarşi, etimolojik köken bakımından Latince demarchia sözcüğüne dayanmaktadır.

Demarchia, eski Yunan medeniyetinde bir şehirin yönetimi manasına gelmektedir.

Bu yönetimin başında bulunan kişiye ise Demarchus denilmektedir.