GUİLLAUME, James (1844-1916)

Fransız düşünür, tarihçi ve eylem adamı. Fransa ve İsviçre’deki Anarşizm hareketinin önderlerindendir.

16    Şubat 1844’te Londra’da doğdu, 20 Kasım 1916’da Paris’te öldü. Babası Ingiliz vatandaşlığına geçmiş Fransız asıllı bir isviçreli, annesi ise Fransız’dı. 1848’de ailesiyle birlikte İsviçre’ye yerleşti. 1862-1864 arasında Zürih’te eski diller konusunda çalışmalar yaptı. 1864’te Le Locle’daki ticaret okuluna öğretmen oldu.

Guillaume, 1866’da C.Meuron’la I.Enternasyonal’in Le Locle şubesini kurdu. 1869’da I.Enternasyonal’in Cenevre Kongresi’ne katıldı ve M.Bakunin’le tanıştı. Bu dönemde kapitalizmden sosyalizme geçişin ancak genel grev yoluyla gerçekleşebileceği, bu sağlandıktan sonra işçi sınıfının devleti yıkması gerektiği doğrultusundaki görüşleri benimsedi. Bu sırada devrimci düşünceleri ve çalışmaları nedeniyle öğretmenlik görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Daha sonra La Solidarite (Dayanışma) ve Le Bulletin adlı dergileri yayımladı. Bakunin ile birlikte işçi hareketi içinde merkezi örgütlenmeye karşı çıkarak, özerk şubelerden oluşan bir federasyonun kurulmasını savundu. 1872’de, I.EnternasyonaPin La Haye Kongresi’nde Bakunin ile birlikte örgütten çıkarıldı. Bu tarihten 1878’e değin Bulletin de la federation jurassienne adlı derginin yöneticiliğini yaptı.

1878’de Paris’e yerleştikten sonra bir süre Fransız sendikal hareketi içinde çalışmalar yapan Guillaume’ un devrimler tarihi ve eğitim konularında çok sayıda kitabı vardır.

•    YAPITLAR (başlıca): Idees sur V organisation sociale,' 1876, (“Toplumsal Örgütlenme Üzerine Düşünceler”); Manifeste des anarchistes, 1889, (“Anarşistlerin Manifestosu”); Le collectivisme de l'Internationale, 1904, (“Enternasyonal’in Kolektivizmi”); L’internationale: documents et souvenirs, 1864-1878, 4 cilt, 1905-1910, (“Enternasyonal: Belgeler ve Anılar, 1864-1878”); Etudes revolutionna-ires, 2 cilt, 1908-1909, (“Devrime İlişkin İncelemeler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi