GUYON DU CHESNOY, Jeanne-Marie (1648-1717)

Fransız, düşünür. Dingincilik’in kurucularındandır.

“Madame Guyon” adıyla tanınan Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon du Chesnoy Montargis’ de doğdu, Blois’da öldü. Soylu bir aileden gelen ve koyu bir dinsel eğitim gören Madame Guyon, 16 yaşındayken evlendirildi. Güzel ve etkileyici bir kadın olduğu söylenen Madame Guyon 28 yaşında dul kaldıktan sonra kendini yoğun bir biçimde Tanrı düşüncesine verdi. Bağlı bulunduğu Katoliklik’in tapınma yöntemlerini yetersiz bularak o sıralarda gizliden gizliye yaygınlık kazanan Gizemciler’in etkisi altına girdi. Hiç bir dünya varlığı ve değerini önemsemeyerek, kendini bütünüyle Tanrı’ya adamayı yaşamının amacı yaptı. Bu tutumu, onun Katoliklik’in öngördüğü pek çok görevi önemsiz saymasına yol açtı. Yazdığı birçok yazıda, insan tinini Tanrı’dan fışkıran sel sularına benzeterek sükunet yani dinginliğe ulaşabilmesinin, tıpkı deli akan nehirlerin sonunda denize varmaları gibi, Tanrı düşüncesiyle özdeşleşmesine bağlı olduğunu ileri sürdü. Ona göre bunun için kişiye özgü herşeyden sıyrılmalı, iyi, kötü, günah ve erdemin de üzerine çıkarak tinde Tanrı ile birleşme amaçlanmalıydı. Guyon, Dingincilik (Quietisme) adı verilen bu düşünce biçimiyle, özellikle soylu kadınlar arasında etkili oldu. 1690’ların başında tanıştığı düşünür ve din adamı Fenelon’u da derinden etkiledi. Bu akımın yaygınlık kazanmasından Katoliklik adına endişelenen saray üstünde etkili din adamı Bossuet 1694’te Madame Guyon’u çağırarak Katoliklik ilkelerine saygı göstermesini, Paris’ten uzaklaşmasını ve inançlarını yaymaktan vazgeçmesini istedi. Buna önce boyun eğen Madame Guyon sonra Bossuet’ye karşı çıkınca 1695’te manastıra kapattırıldı. Burada sekiz yıl kaldıktan sonra etkinlikte bulunmaması koşuluyla oğlunun Blois’daki malikânesinde oturmasına izin verildi. Ölümüne değin orada yaşadı.

Madame Guyon’un Fenelon üzerindeki etkisi, ünlü düşünürün Bossuet ile çatışmaya girmesine ve bunun sonucunda da hem Kral XIV.Louis’nin gözünden düşmesine, hem de papalıkça yadsınmasına yol açmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi