KUDURÎ (972-1037) Arap din adamı. Hanefi mezhebinin ilkelerini açıklayan bir fıkıh kitabı yazmıştır.

Bağdat’ta doğdu, 24 Nisan 1037’de aynı kentte öldü. Gerçek adı Ahmed b. Muhammed el-Kudurî’dir. Muhammed b.Yahya el-Curcanî’den fıkıh, Süveyd el-Mu’addib ile Muhammed el-Cevşanî’den Hadis öğrendi. Uzun süre medreselerde Hadis ve fıkıh okuttu. Hadis ve tarih bilginlerinden el-Bağdadî’yi yetiştirdi.

Kudurî, Hanefi mezhebini korumak için çağdaşı Ebu Hamid el-Isferâ’ini ile tartışmalarda bulundu. Oğlu Muhammed için ayrıntılı olarak Hanefi mezhebiyle ilgili 12.500 meseleyi içeren Kitabü Mubtasari’l-Kudurî adlı fıkıh kitabını yazdı. Yapıt Türkçe’ye, Batı dillerine çevrilmiştir. Birçok şerhleri de vardır. Hanefi ve Şafii mezheplerinin farklarını gösteren Kitabü’t-Tecrid adlı başka bir yapıtı da vardır. Mezhep farklarının kanıtlarını çeşitli kaynaklardan aldığı örneklerle göstermiştir.

• YAPITLAR
(başlıca); Kitabü Muhtasari'l-Kudurî, (ö.s.), 1854; Kitabü l-Azizi fi’l-Muhtasari’l-Kuduri, (ö.s.), Emin Fehim Paşa, (çev.), 1864; Kitabü’t-Tecrid, (ö.s.), 1860.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net