Bedir savaşı, hicretin ikinci yılı, Ramazan ayının 17. günü (Miladi 13 Mart 624), Medine'nin 145 km. güneybatısında bulunan Bedir düzlüğünde gerçekleşmiştir.

Hz. Muhammed, Ebu Süfyan'ın kumandasındaki Kureyş'in mevsimin ticarî mallarla yüklü en büyük kervanıyla Suriye'den dönmekte olduğunu haber aldı. Müslümanlarla Kureyş müşrikleri arasında savaş hali devam ediyordu.

Kureyş müşrikleri, İslâm'a karşı savaşmak, müslümanlara zorluklar çıkarmak için elinden geleni yapıyor, ellerindeki zenginliğin önemli miktarını Mekke'de kurdukları putperest sisteme en büyük tehdit olarak gördükleri İslâmiyetle mücadele etmeye, müslümanları küçük düşürmeye sarfediyorlardı.

Savaşın Sebebi

Hz. Muhammed, İslâmiyetin en büyük düşmanlarından Ebu Süfyan'ın kumandasındaki Kureyş kervanın haberini alınca müslümanların onlara karşı harekete geçmesini emretti, ancak fazlaca bir savaş tedbiride alınmadı. Çünkü amaç bir savaş değil, sadece bir ticaret kervanın ele geçirilmesiydi.

Ebu Süfyan, Hz. Muhammed'in amacını duyunca, müslümanlara karşı kendini ve kervanı korumaları için Kureyş'ten yardım istemek üzere adam gönderdi. Yardım talebi haberi Mekke'ye gelince işin rengi değişti ve mesele abartıldı ve süratle harekete geçildi. Eşraftan hiçbir kimse geride kalmadığı gibi çevre kabilelerden de asker toplandı. Kureyş'e mensup kabilelerin pek az bir kısmı dışında katılım oldu. Müşriklerin sayısı 100'ü deveyle ve 100 atlı olmak üzere toplam 950 civarındaydı.

Ebu Süfyan, müslümanların yola çıktığını duyunca yolunu değiştirerek sahil yoluna saptı. Kervanı ile birlikte kurtulduğunu anlayınca da Kureyş'e haber gönderip: "Siz kervanınızı kurtarmak için çıkmıştınız, gayenize ulaştığınıza göre dönünüz" dedi. Bu düşünceyle dönmek isteyenler olduysa da Ebu Cehil itiraz etti ve savaşmadan dönmek istemedi. Kureyş ordusunun  içinde bulunan Kureyş'in büyüklerini, asilzâdelerini ve şöhretli süvarilerini gören Hz. Muhammed : "İşte Mekke, size ciğerparelerini fedâ etmiştir" diyerek arkadaşlarına savaşın sonucunda Kureyş ileri gelenlerinin öldürüleceğini haber verip morallerini yükseltmiştir.

Hz. Muhammed 313 kişiyle yola çıkmıştı. Beraberlerinde 2 at ve 70 deve vardı. Bir deveye iki üç kişi nöbetleşe biniyordu. Bu konuda askerle komutan, liderle ona tabi olanlar arasında hiçbir fark yoktu. Hz. Muhammed, Ebu Bekir, Ömer bin Hattab ve ashabın diğer büyükleri de onlardan farksızdı.

Savaşa Hazırlık Dönemi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net