Bedir savaşı, hicretin ikinci yılı, Ramazan ayının 17. günü (Miladi 13 Mart 624), Medine'nin 145 km. güneybatısında bulunan Bedir düzlüğünde gerçekleşmiştir.

Hz. Muhammed, Ebu Süfyan'ın kumandasındaki Kureyş'in mevsimin ticarî mallarla yüklü en büyük kervanıyla Suriye'den dönmekte olduğunu haber aldı. Müslümanlarla Kureyş müşrikleri arasında savaş hali devam ediyordu.

Kureyş müşrikleri, İslâm'a karşı savaşmak, müslümanlara zorluklar çıkarmak için elinden geleni yapıyor, ellerindeki zenginliğin önemli miktarını Mekke'de kurdukları putperest sisteme en büyük tehdit olarak gördükleri İslâmiyetle mücadele etmeye, müslümanları küçük düşürmeye sarfediyorlardı.