Zinnureyn

Müslümanların üçüncü halifesi olan Hz. Osman ilk evliliğini yaklaşık olarak İslamiyetin 5. yılından az önce (615) Hz. Muhammed'in kızı Rukiyye ile yapmıştır. Rukiyye'nin 624 yılında vefatından sonra Hz. Peygamber, onu diğer kızı Ümmü Külsûm'le evlendirmiştir.

Hz. Osman, Hz. Muhammed’ın iki kızıyla evlenmiş olduğu için “zü’n-nûreyn” (iki nur sahibi) lakabıyla anıla gelmiştir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net