Mükâşefe (Ar. i.)

İnceleme, teftiş etme, meydana çıkarma, açığa çıkarmaya çalışma demektir.

Tasavvufta ise, insan ve kâinatın yaratılışındaki ilahı esrara vakıf olma, çevrede devamlı tecelli halinde bulunan İlâhî nurları müşahede etmeye gayret etmektir. Allah'ın velî kullarına bahşetmiş olduğu vehbî ilime erişmeye çalışmak yerinde kullanılır bir tâbirdir.