Tevvabin

Bir Şia fırkasının adıdır. Süleyman b. Sadr el-Huzâi'nin tâbileridir. Bunlar 684 de Kerbelâ'ya gitmişler ve Hz. Hüseyin'in mezarı başın da, ona yardıma gelemedikleri için pişmanlıklarını göstermişlerdir. Bu yüzden Tevvabin diye anılmışlardır. Muharrem ayında çok aşırı matem tutmaları ve Kerbelâda ağlayıp döğünmeleri ile şöhret bulmuş bir Şiî fırkasıdır.