Hamilton-Norwood ölçeği erkek tipi kellik seviyesini belirlemeye yarayan bir ölçek. Bu ölçeğe göre kellik I ile VII arasında derecelerle ifade edilir. 1951'de Dr. James Hamilton tarafından hazırlanmış, 1975'te Dr. O'Tar Norwood tarafından geliştirilmiştir.

Hamilton-Norwood ölçeği erkek tipi kelliğin tıbbi belgeleme adına bir standarda kavuşması için yaratılmıştır. Bugün bu ölçek ile kellik tedavilerinde kelliğin düzeyi önceden belirlenerek, hastaya gerekli tedavinin uygulanması kolaylaşır.