hacerul%20esved.png 91 149 Rüyada Hacerü'l Esved, hacca yorumlanır.

Rüyada Hacerü'l Esved'i kestiğini gören kimse, halkı kendi görüşü üzerinde toplamayı arzular.

Hacerü'l Esved'i söküp, kendisi için alıkoyduğunu görmek, o kimsenin yalnızlığını ifade eder.