Rüyada Kara Sinek

Rüyada görülen kara sinek, çok söven, zayıf miskin ve alçak bir kimseye yorumlanır.

Rüyada bir kimseye bir kara sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye misken ve alçak insanlar tarafından bir fayda erişir. Kara sineği yediğini gören kimse kötü bir rızka kavuşur. Kara sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.

Kara sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur kalkar, arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.

Kara sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir düşmandır.

Malına kara sineğin düştüğünü gören, hırsızların onu çalmasından korkmalıdır.

Kulağına bir kara sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete kavuşur.

Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına kavuşur.

Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malının gitmesine yorulur.

Kara sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasından, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.

Kara sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de kara sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka yorumlanır. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaçtır.


İmam-i Nablusi'ye Göre

Baş ucunda bir kara sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdid eden bir reis tarafından onun üzerine istila ve hakimiyeti isteyen kudret ve hilesi zayıf bir düşmana delalet eder. Halbuki rüya sahibi de bundan korkmaz.

Seyahate çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir kara sineğin konduğunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkulduğundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın.

Kara sineği yediğini gören kimse, helal olmayan bir malı yer. Ağzında kara sineğin olduğunu gören kimsenin, eşkiyaların iltica edip sığındıkları bir adam olduğuna delalet eder.

Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına nail olur.