TİMUR'UN RÜYASI

Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi, Emir Timur'un rüyasına girdi:

«— Ey yiğit! Çabuk Buhârâ'ya git, inşaallah oradaki şahın ölümü senin elindedir, senin başından çok şeyler geçse gerektir, bütün Buhârâ halkı zâten seni bekliyorlar» dedi. Emîr Timur, uyanınca Allaha şükretti. Ve ertesi gün Türkistan hâkimi Nogaybak Han'ı çağırttı; Ahmed Yesevî kabrine bir âstâne yaptırması için ona çok para verdi. Türkistan hâkimi öyle zinetli bir tekke yaptırdı ki hâlâ bütün güzellikleriyle durur.

Gerçekten, Timur'un, Hoca Ahmed Yesevî'ye çok i'tikad ettiğini, başka kaynaklar vasıtasıyla da biliyoruz; hattâ Birinci Sultan Bâyezid'la savaş için Anadolu'ya yürüdüğü zaman, Hoca Ahmed Yesevi'nin manevî kişiliğine sığınmıştır.

Rüya Dünyamız, H. Şinasi Çoruh, Kitapçılık Tic. ltd, Şti. İstanbul-1968