Bedenin temizliği ve kuvvetliliği, din ve insanın kuvvetliliği ve metaneti ile yorumlanır. Cesedinin yılan cesedi olduğunu gören, herhangi bir kimse için gizlediği düşmanlığını açığa vurur. Koyun ve koç gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin bir çocuğu olur ve koyun ve koçla geçimini temin eder. Cesedinin demir ve balçıktan olduğunu görse ölür. Zararsız olarak vücudunda fazlalık olduğunu görenin, üzerindeki nimetler fazlalaşır.

Tırnağı ile cesedini kazdığını gören kimse, akrabalarından halini gözetmelerini talep eder ve onlardan güçlüklerle karşılaşır. Kaşınmakla uyuzun sükunet bulduğunu gören kimse, büyük hayra kavuşur.

Vücudun semizlik ve büyüklüğü malın ve şerefin fazlalığına, zayıflık ve güçsüzlüğü ise ilim ve malın noksanlığına yorumlanır. Bazen de sevmediği ve karşılaşmak istemediği kimse ile bir arada toplanmaya yorumlanır.

Cesedin güzelliği, temizliği ve kuvveti, yorumda zikri geçen kimselerin hallerinin güzelliğine yorumlanır. Cesedin zayıflığı, renginin kaçıklığı ve kötü kokusu, rüyada görülen kimsenin akraba ve yakınlarının kötü hallerini ifade eder.

Rüyada vücudunu semiz olarak görenin kadri artar, düşmanına galip ve muzaffer olur.