Çivi Yazısını Sökenler

Rüyalar yalnız yapıcı sanat çalışmalarının malzemesi olarak kalmıyor. Birçok vakalarda bilimsel problemler de rüyada çözülmüştür. Birkaç misal verelim. Meşhur Arkeolog H. V. Hilprecht bir Babil'linin yüzüklerine ait olduğu sanılan iki akik parçası üzerindeki çivi yazısını bir türlü sökemiyordu. Gece yarısından sonra yorgun argın uykuya daldı, bir rüya gördü: İnce uzun bir Nippur rahibi beni mabedin hazine odasına götürdü ve şöyle dedi: "22. ve 26. sayfalarda ayrı ayrı neşrettiğin o iki akik parçası aynı asıldandır, bunların yüzükle ilgisi yoktur. Kral Krigalzu (M.ö. 1300) Bel Mabedine üstüne adak yazılmış, silindir şeklinde bir akik taşı göndermişti. Tam o sırada biz rahipler bir emir aldık: Tanrı Ninip'in heykeli için bir çift akik küpe yapmamız gerekiyordu. Büyük bir korku içine düştük, çünkü elimizde akik yoktu. Emri yerine getirmek için akik silindiri üçe bölmekten başka çaremiz kalmadı. Böylece üç halka elde ettik. Bunların her biri adak için yazılan yazının bir kısmını ihtiva ediyordu. İlk iki halkadan tanrı heykeline küpe yaptık, işte seni bu kadar uğraştıran o iki halka küpelere aittir. Onları yanyana koyarsan doğru söylediğimi anlarsın. Kazıların arasında üçüncü halkayı bulamadın, onu hiç bir zaman bulamayacaksın. Rahip bunları söyledikten sonra kayboldu. Uyanmışım." Hilprecht bu söylenenlerin doğru olduğunu ispatladı; bu iki halka bugün İstanbul Eski eserler müzesindedir.

Bilim ve Teknik