ayakkabi-ve-tarihi.gif" border="0" align="left" />Rüyada Ayakkabı


Rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, Rüyada ayakkabı giymek, boşşeyler peşinde koşmakla zarar görüleceğine,

Ayakkabı diktirmek, keder ve üzüntüye, Büyük ayakkabı, düğün veya büyük sevince, Küçük ayakkabı, hakkınızda kötü konuşulduğuna, Yırtık ayakkabı, tehlikeye, Çocuk ayakkabısı, iş hayatında uğursuzluğa, Zarif ve şık ayakkabı, güzel ve mutluluk verici bir yaşama işarettir.

Ayağında delik iki kundura olup ayaklarının göründüğünü görmek herkesin onu kıskandığına ve parasının çokluğuna delildir. Ayakkabılarından birinin ayağından çıktığnı veya delindiğini görenin yarı malı elinden gider. Eğer ayakkabılarının ikisi de delikse bütün malı elinden gider. Bir çift ayakkabı giydiğini gören, iki kadınla evlenir.

Rüyada ayağındaki kunduraları çıkardığını görmek, muradının olacağına işarettir. Bu rüyanın sahibi eğer tutuklu ise serbest kalır. Kunduranın altının delinmesi eşlerden birinin vefatına; kunduraları çaldırmak veya kaybedip bulamamak gam ve sıkıntıdan kurtulmaya; kunduraya kalıp geçirdiğini görmek evlenmeye delalet eder.

Rüyada ayakkabılarının bir kuyuya veya benzer bir yere düştüğünü gören, eşinden boşanır. Ayakkabılarını tanımadığı bir adama sattığını görenin eşi vefat eder. Ayakkabısının çalındığını görmek, bir belaya düşeceğine delildir.

Bazı yorumcular ayakkabıyı, yumuşak olup ayağın içinde rahat etmesi şartıyla, altışekilde yorumlamışlardır; para, fayda, zafer, zevk, eş ve hizmetiçi. Rüyada ayakkabı giymek aynı zamanda ticaret için seferber olmaya da delalet eder. Fakat ayakkabının dar olması borca işarettir.

Yeni ayakkabı giymek malı korumak anlamına gelir. Ayakkabının altında pençe olması ayrılığa yorumlanır.

İsfahanı şöyle demiştir: Ayakkabının içine kalıp koyduğunu görmek, gönlünü birine kaptırmaya işarettir. Ayakkabılarının ayağından çıktığını gören gam ve kedere kapılır. Yanında ayakkabısı olduğu halde onu giymeyip yalın ayak dolaştığını gören bir mala kavuşur fakat ondan yararlanamaz.

Çarık ve yemeni de ayakkabı gibi yorumlanır.

Rüyada yeni bir ayakkabı giyildiğinin görülmesi; huzur ve rahatlığa, bekârlar için de evliliğe tabir edilir. Kişinin, rüyada dar bir ayakkabı giydiğini görmesi; sıkıntıya ve borç batağına gireceğine, rüyada eski bir ayakkabı giydiğini gören kişinin fakirleşeceğine, keder ve üzüntüye maruz kalacağına, rüyada sarı renkli bir ayakkabı giymek; üzülmeye, rüyada ters giyilen ayakkabı; üzüntüden kurtulup  sevinmeye tabir edilir.

Rüyada yeni bir ayakkabı giymek rüya sahibinin halinin sıkıntılı olmasını işaret eder. Ancak rahat ayakkabı huzur ve rahatlığa, evlenmek isteyen genç için evliliğe. Ayağında deriden bir ayakkabı olduğunu gören evlenir. Ayakkabısını ters giydiği ni gören kederden kurtulur, feraha erişir.

Rüyada kundura görmek, zengin olmaya işarettir. Kundura giymek, şöhret peşinde koşmaktan zarar görmeye,

Büyük kundura, düğün veya büyük sevince; küçük kundura ise hakkınızda duyacağınız tatsız sözlere yorulur.

Ayakkabıcı

Sıkıntıların bitmesi şeklinde yorumlanır. Rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına,  kunduracı görmek, işlerin yolunda ve düzeninde gitmesine yorulur.

Erkek ayakkabıcısı  görmek hizmetçiye yahut seyahate, kadın ayakkabıcısını görmek nikah memuru yahut ahlaksız kimseye işarettir.

Ayak

Kişinin, rüyada ayak görmesi; anne, baba, rızık, hayvan, para ve seyahate,

Danyâl (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmesi; onun servetinin yarısının gideceğine veya anne-babasından birisinin öleceğine, iki ayağının birden kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmesi; yolculuğa çıkacağına veya malını kaybedeceğine ya da öleceğine, rüyasında ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görmesi; ömrünün kısa ve malının az olacağına, rüyasında ayaklarını sıkıp bağladığını görmesi; bağlayan kişinin tanınmış birisi olması halinde o kimseden hayır ve menfaat göreceğine yorumlanır.

Kişinin, rüyasında tek ayaklı olup onunla yürüdüğünü görmesi; kendisinden fayda olmayan bir kimseye inanıp ondan umduğu şeyi bulamayacağına, ayağını bir ağaca bağlanmış olarak görmesi; iyiye ve hayra  tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında ayaklarının bir hayvan ayağına dönüştüğünü görmesi; güce , ayaklarının kırıldığını görmesi; devlet başkanına veya devlet başkanının yetkilerine yakın yetkisi olan birisine yaklaş­maması gerektiğine uyarı niteliğine işaret eder. Rüyasında ayağının topalladığını gören kimsenin evlenme isteğine, ayağında bir ağrı olduğunu fakat bunun tam olarak yerini tayin edemediğini gören kimsenin; iç yüzünü bilmediği bir  nedenle zarar göreceğine, rüyasında birçok ayakları olduğunu gören kimsenin; yolculuğa çıkacağına, fakirse zengin olacağına, bir arzusu varsa yerine geleceğine ve hasta ise şifa bulacağına işaret eder.

Câbiru'l-Mağribî'ye göre: Bir kimsenin rüyasında ayaklarının kuş ayakları gibi olduğunu görmesi, hayra yorumlanır. Rüyasında ayaklarının yarılmış olduklarını görmesi; altı türlü tabir edilir. Bunlar da: Hayat, çalışma, mal, güç, seyahat ve eş. Kişinin rüyasında ayaklarının büyümüş olduğunu görmesi güç ve çalışmasının artacağına, azim ve sebata delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ayaklarının küçüldüğünü görmesi; kuvvetinin, çalışmasının ve sebatının azalacağına, ayaklarının şişmiş ve fakat acı duymadığını görmesi; hayatının uzunluğuna ve malının çoğalmasına, ayaklarının şişmiş olduğunu ve aşırı acı duyduğunu görmesi; malının azalacağına, huzuru kaçacağına ve kısa süre sonra da öleceğine, rüyasında ayaklarını eğrilmiş olarak görmesi; çalışmasında doğru yoldan ayrılacağına işarettir. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada ayakların görülmesi; insanın malı ve yaptığı işleri ile yorumlandığı gibi, ayak parmakları da hizmetçileri ve yardımcıları ile tâbir edilir. Artık rüyanın görülüş şekline göre bunlar değerlendirilir ve tabir edilir.

Ökçe


Ayakkabı topuğu kişinin kendisinden sonra bırakacağı mal veya çocuğuna, din ve dünyaca ulaşacağı akibete, abdesti ve guslü tam olarak almayan, suyu azalarının her tarafına yaymadan yalapşap abdest alan ve gusleden kimseye;

Sağ ökçe erkeklere, sol ökçe kızlara; Topuğunun (ökçesinin) kırık olduğunu görmek pişman olacağı bir iş yapmaya, ökçenin kırılması yahut kesilmesi çocuğunun ölmesine, Ökçesinin bulunmadığını görmek, halef olarak arkasında evlâdının kalmayacağına, Ökçede görülen güzellik ve sağlamlık salih amellere ve bunlarla ulaşılacak güzel durumlara, Ökçenin siyahlığı ve onda görülen olumsuz değişiklikler sapıklığa, itaati bırakıp isyana yönelmeye delalet eder.

Rüyada görülen ayak ökçesi evlat ile tabir edilir. Bundan dolayı rüyada ayağının ökçesinin olmadığını gören kimsenin halef olacak evladı kalmaz.Rüyada ayağının ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini gören kimsenin, çocuğu ölür. Sol ayak ökçesi kızlara, sağ ayak ökçesi de erkeklere işarettir. Ökçe, insanın din ve dünyasınca akibetine işarettir. Ökçe, insanın malı veya kendisinden sonra bırakacağı çocuğuna işarettir.Rüyada ökçenin güzelliği insanın salih amellerine ve o iyi amellerden onu karşılayacak güzel durumlara işarettir.

Bir kimsenin rüyasında ayak ökçesinin bulunmadığını görmesi; o kimsenin evladı olmayacağına ve kendisinin ölümünden sonra neslinin tükenip devam etmeyeceğine, kişinin rüyasında ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini görmesi; o kimsenin çocuğu varsa öleceğine, sol ayak ökçesinin böyle görülmesi; o kimsenin kız çocuğunun öleceğine, sağ ayak ökçesinin böyle görülmesi; o kimsenin erkek çocuğunun öleceğine delalet eder.


Takunya

Seyahate, ortağa, evin hanımına, arkadaşa, dadıya, Takunya kayışının kopması seyahati  iptale, Tek takunya ile yürümek eş ve dosttan ayrılmaya, Takunya takvaya, tövbe etmeye de delalettir.

Rüyada takunya satın aldığını ve onunla yürümediğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Rüyada takunyalarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere seyahat yapar. Rüyada takunyalarını çıkardığını gören kimse, memur olur. Rüyada takunyalarını kaybettiğini gören kişinin bineği (At,Otomobil,Motorsiklet vb ) çalınır. Ortak takunyalar, kız çocuğuna delalettir.


Terlik

Renkli ve güzel terlikle yürümek bereket ve  sevinç ve neş'eye, Terlik hizmetçiye, evin hanımına, güç ve  kuvvete, fayda ve mala, rahatlığa ve seyahate işarettir.

Rüyada ayakta güzel bir terlik görmek; önemsiz  bir rahatsızlığa, ama hızla iyileşip işine devam edeceğine işaret eder.