Atatürk devrimleri, etkileri yönünden yeni bir sosyal, kültürel ve hukuki şekillenmeyi gerektirdiği, dolayısıyle geniş bir kapsamı doldurduğu halde bunları başlıca şu gruplarda toplamak mümkündür:

1.    Siyasi devrimler: saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasa'nın kabulü, kadın hakları.

2.    Eğitim devrimi: Latin Alfabesi'nin kabulü, medreselerin kapatılması, Dârül-fünun’un Üniversite'ye dönüştürülmesi, eğitimin birleştirilmesi.

3.    Hukuk devrimleri: şer’iye mahkemelerinin kaldırılması, Medenî Kanun’un ve Ceza Kanunu’nun kabul edilmesi.

4.    Laiklik, halifeliğin kaldırılması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayırılması, tekkelerin kapatılması.

5.    Batılılaşmaya yönelik devrimler: saat ve takvimin değiştirilmesi, uzunluk, hacim ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi, batı rakamlarının benimsenmesi.

6.    Fes yerine şapka giyilmesi ve kıyafette yapılan değişiklikler.