ADEVÎYYE
 
Adî b. Müsâfir'e nisbet edilen bir tarikat. Adî b. Müsâfirin vefat ettiği 557 (1162) yılından itibaren Musul ve civa­rında birkaç asır varlığını sürdüren bu tarikat, daha sonra şeyhe hürmet ve tazimde ileri gidip onu ilâhlaştırma noktasına kadar götüren bazı müfrit taraftarları vasıtasıyla Yezîdîliğe dönüş­türülmüştür. Başlangıçta tam manasıy­la Sünnî bir tarikat olan Adeviyye, böylece şeriat dışı bir tarikat haline gelmiştir. Bugün sadece Yezîdîlik'le ilgi­si dolayısıyla üzerinde durulan ve sohbetiyye adıyla da anılan tarikatın âdâb, erkân ve tarihî inkişafı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklarda Adeviyye tari­katından çok bu tarikatın kurucusu ola­rak kabul edilen Adî b. Müsâfir hakkın­da bilgi mevcuttur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net