Osmanlı İmparatorluğu'da reform dönemi 1828'de başlayıp 1908'e kadar devam eder.
18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu, yabancı istilasına ve işgale karşı kendisini savunma zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Yabancı tehditlere yanıt olarak, imparatorluk imparatorluğun güvencesiz uluslararası konumuna rağmen, Osmanlı merkez devletini önemli derecede güçlendirmeyi başaran Tanzimat olarak bilinen muazzam bir iç reform süreci başlattı. On dokuzuncu yüzyıl boyunca, Osmanlı devleti, gittikçe daha güçlü ve akılcı hale geldi ve nüfusu üzerinde herhangi bir önceki döneme göre daha büyük bir etki derecesi uyguladı. İmparatorlukta reform ve modernleşme süreci, III. Selim döneminde (1789-1807) Nizam-ı Cedid'in (Yeni Düzenin) ilan edilmesiyle başlamış ve Hatt- ı Şerif ve 1856'da Hatt-ı Hümayun'u geçirdi. 1908'de yazılan bu dönemin sonunda Osmanlı ordusu bir dereceye kadar Batı Avrupa Orduları modeline göre modernize edildi ve profesyonelleşti. Bu dönemi Osmanlı İmparatorluğunun yenilgiye uğratılması ve dağılması izledi (1908-1922).

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net