1925 yılı 25 Kasım'ında şapka giyilmesi hakkındaki kanun TBMM'de kabul edildi.

Türk toplumunu yaşayış, görünüş ve kültürde bir Doğu ülkesi olmaktan bütünüyle çıkarmayı amaçlayan devrim hareketleri arasında şapkanın başlık olarak kabulünün de önemli bir yeri vardır. Bununla fes, sarık, kalpak, tarikat sikkeleri türünden farklı başlıkların oluşturduğu çağdışı görünüşe son vermek istenmiştir.

Şapkayla ilgili kamuoyunu oluşturmak amacıyla 23 Ağustos'ta yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Paşa, İnebolu Çarşısı'nda elindeki Panama şapkasıyla dolaştı. Türkocağı'ndaki konuşmasında da şunları söyledi: “Bunu açık söylemek isterim, bu başlığın adına şapka denir. (Batı ülkelerindeki giysileri anarak) Redingot gibi, boniur gibi, smokin gibi, frak gibi, işte şapkamız.”

Yolculuk boyunca Mustafa Kemal'e büyük sevgi gösterisinde bulunan Kastamonulular başlarındaki fesleri, sarıkları çıkararak selam verdiler ve şapka uygulamasını onayladıklarım gösterdiler.

27 Kasım'da Kahramanmaraş'ta şapka bahane edilerek girişilen gerici hareket ve benzerleri derhal bastırıldı.