İzmir Suikastı

15 Haziran 1926 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast düzenlediği belirlendi. Suikastı olayla ilgili motorcu Şevki, İzmir Valisi Kâzım Paşa'ya (Dirik) ihbar etti. Suikastçılar kente gelecek olan Cumhurbaşkanı'na karşı düzenlenen hareket Cumhuriyet rejimini, izlenen politikayı ve gerçekleştirilen devrimleri hedef alıyordu. Sanıklar İzmir'de İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Ziya Hurşit ve arkadaşları İzmir'de idam edildi. Suikastla ilgili görülerek Ankara'da yargılanan İttihat ve Terakki yönetiminin Maliye Bakanı Cavit, Dr. Nazım, Nail ve eski Ardahan Milletvekili Hilmi, Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edildi.