Serbest Cumhuriyet Fırkası

7 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşlarından Fethi Bey'in (Okyar) kurduğu parti, Türkiye'deki rejimin demokratik kurallara bağlı, çok partili yönetim haline getirilmesini amaçlıyordu. Yeni partinin cumhuriyetçilik ve laiklikte iktidar partisi CHP ile aynı ilkeleri paylaştığı açıklandı. Ekonomide devletçiliğe karşı liberalizmi benimseyen parti, siyaset ve adalet gibi konularda, iktidara sert eleştiriler getirmeye koyuldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafsız davrandığını göstermek için kızkardeşi Makbule Hanım'ı (Atadan) da yeni partiye üye kaydettirmiş; hükümetle SCF arasındaki gelişmelere uzak durmuştu. Ancak yönetimden türlü şikâyetleri olan halk topluluğuyla birlikte Cumhuriyet rejimine karşıt gruplar da SCF saflarında yer aldılar. Fethi Bey'in 4 Eylül'deki İzmir gezisi bir kısım halkın taşkın gösterilerine yol açtı; gazete idarehaneleri taşlandı, bir öğrenci vuruldu. Gösterilerde cumhuriyet ve laiklik ilkelerine de karşı çıkıldı. Olaylı geçen belediye seçimlerinin ardından TBMM'de yapılan güven oylamasında hükümet güvenoyu aldı; 17 Kasım'da ise SCF milletvekilleri partinin feshi için karar aldılar.