Dersim Harekâtı

Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'da bazı ağalar ve din adamları yer yer dışardan gelen kışkırtmalardan da etkilenen ayaklanmalara giriştiler. 1925'teki Şeyh Sait isyanı, 1930'daki Ağrı ayaklanmaları bu tür olaylar arasında yer alıyordu. 1937 yılında meydana gelen Dersim olayı da aynı niteliği taşıyordu. Hükümetin bölgede başlattığı ıslahat programına direnenler oldu. Bu sırada meydana gelen büyük ölçekli soygun olaylarına karşı gerekli önlemler alındı. Genişleyen ayaklanmanın öncüleri olan Seyit Rıza ve 6 arkadaşı Tunceli'de yargılanarak idam edildi. Harekât neticesinde bölgede yaşayan 13.000'den fazla sivil ile 110 asker öldü ve 12.000 yakın insan zorunlu göçe tabi tutuldu.

2011 yılı Kasım'ında dönemin başbakanı R.Tayyip Erdoğan, 1936-1939 arasında Dersim'de (1935'ten beri resmi adıyla Tunceli'de) devlet kuvvetleri tarafından uygulanan, katliamlar dolayısıyla, mağdur, ve mazlumlardan devlet adına özür diledi.