Friedrich, ülkesinin iktisadi gücünü ,'artırdı. 1719’da krallığına bağlı topraklarda toprak köleliğini kaldırdı. Feodal nitelikteki zorla alman vergileri kaldırarak tek bir toprak vergisini yürürlüğe koydu. Köylülerden daha etkin bir biçimde vergi toplanmasını sağladı. Ülke ekonomisini kendine yeterli bir duruma getirmek için çaba gösterdi. Ülke içindeki sanayinin gelişmesinde devlete yönlendirici bir rol verdi. Ülke dışından ithal edilen mallar üzerine vergiler koydu. Temel tüketim maddelerini vergilendirdi. Öte yandan devlet harcamalarını kontrol etmek için Genel Maliye Kurulu’nu kurdu.

Friedrich, devlet yönetimini de etkin bir duruma getirdi. Yöneticilerin sorumluluk alanları tanımlandı. Prusyalı büyük toprak sahiplerinin yönlendirdiği bir bürokrasi oluşturdu. Devlet yönetiminin en önemli kurullarından biri kral ve yardımcılarından oluşan Cabinetsministerium idi. 1728’de Dışişleri Bakanlığı 1738’de Adalet Bakanlığı oluşturuldu. Devlet Konseyi (Staatsrat) yasama, din ve eğitim konularıyla ilgileniyordu. Kralın başkanlık ettiği Genel Kurul (Generaldirectorium) devlet yönetimi ve maliye alanlarında önemli yetkilere sahipti. Ayrıca yerel yönetimle ilgili kurullar da oluşturuldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi