Emîr Buhârî Tekkesi. XIX. yüzyılda İstanbul Unkapanı'nda inşa edilen bîr Nakşibendî tekkesi.

Tekkeye adını veren Nakşibendî şeyhi Emîr Ahmed Buhârî (ö 994/1586), Buhara'dan İstanbul'a gelerek Unkapanı'nda Üsküplü caddesiyle Yeşil Tulumbalı sokağının kavşağında bulunan bir evde ikamet etmiş, vefatından sonra III. Murad tarafından kabrinin üzerine bir tür­be inşa ettirilmiş, ancak türbe zamanla ortadan kalkarak yerine evler yapılmış­tır. Tekkenin son şeyhi Ali Fakrı Efendi, Ahmed Buhârî'nin II. Mahmud'un rüyasına girerek kendisini bu durumdan kur­tarmasını istediğini, padişahın da ulemâ­dan ve Nakşibendî şeyhlerinden Musta­fa Mısrî Efendi'ye şeyhin mezarını bul­masını irade ettiğini. Mustafa Mısrî Efen­di'nin mezarı keşfen bulduğunu, padişa­hın emriyle evlerin yıkılarak yerine bir türbe ve tekke inşa edildiğini söyler. Tek­keye ilk olarak Mustafa Mısrî Efendi (ö. 1237/1822) şeyh tayin edilmiş, vefatından sonra yerine Kıbrıslı Şeyh Hasan Hilmi Efendi (ö. 1248/1832) geçmiştir. Üskü­darlı Ali Behçet Efendi'nin halifesi ve Ha­san Hilmi Efendinin damadı Rıfkı Efendi döneminde 1836 yılında tekke binaları­na bazı ilâveler yapılmıştır. Rıfkı Efen­di'nin ölümü üzerine (ö. 1271/1855) Be­şiktaş'taki Yahya Efendi Dergâhı türbedarı Şeyh Mahmud Efendi seccadenişin olmuş, vefatından (1291/1874) sonra ye­rine oğlu Ali Efendi (ö. 1294/1877) tayin edilmiştir. Tekkenin son şeyhi Ali Fakrî Efendi (ö. 1928), 1877'den tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 1906'da onarım gören Ahmed Buhârî Tekkesi, tekkelerin kapa­tıldığı tarihte bakımlı bir durumdayken Cumhuriyet'ten sonra bakımsızlıktan ha­rap olmuş ve yakın geçmişte tevhidhâ-nesi yanarak ortadan kalkmıştır. Türbe ise nisbeten sağlam ve bakımlıdır. Ardiye ve mesken olarak kullanılan diğer bölüm­ler son derece harap ve sonradan yapılan başka binalarla sarılmış durumdadır.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net