Endüstri Tasarımı

Endüstri tasarımı, endüstriyel olarak, yani el emeğiyle değil de makinelerle üretilecek araç ve gereçlerin tasarlanması eylemine verilen addır. Endüstri tasarımcısının bir sanatçı olarak eğitim görmüş olmasının yanı sıra, tasarlayacağı ürünlerin malzemelerine, işlevlerine ve üretim yöntemlerine ilişkin bilgilere de sahip olması gerekir.

Endüstri çağının başlarında ürünlerin tasarımına önem verilmeyişinin, hatta güzelleştirilmeleri amacıyla eski sanat üsluplarından alman öğelerle süslenmelerinin yarattığı zevksizliğe karşı Ingiliz tasarımcısı William Morris'in 19. yy’ın ikinci yansında başlattığı Arts and Crafts (Sanatlar ve Elsanatları) akımıyla (demek olarak kuruluşu: 1888) endüstri tasarımının önemi anlaşılmış, giderek günümüzde bağımsız bir uğraş alanı durumuna gelmiştir. Endüstri tasarımı eğitimi bu amaçla kurulmuş okullarda olduğu gibi, güzel sanatlar, uygulamalı sanatlar ya da mimarlık okullarına bağlı bölümlerde de yapılmaktadır.

Endüstri tasarımıyla çağdaş mimarlık arasında yakın ilişki vardır. Kimi zaman yapılarının mobilyalarını, donatımlarını, çeşitli araç ve gereçlerini de tasarlama durumunda olan mimarlar bir süre scnra bu alana kaymakta, kimi endüstri tasarımcıları da mimarlığa yönelebilmededirler. Peter Behrens’in öğrencisi olan Walter Gropius tarafından 1919’da kurulan Bauhaus adlı okul, mimarlık bölümünü açmadan önce endüstri tasarımı dallarında eğitime başlamış ve bu alanda makineyi yadsımadan seri üretim koşullarına uygun tasarım yapmayı ön plana almasıyla ün kazanmış ilk gerçek endüstri tasarımı okulu olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi