Ali Şevket Öndersev. Asker. Selânik'te 1884'te doğdu, İstanbul'da 1940'ta öldü. Harp Okulu'nu bitirdi. I. Dünya Savaşına katılan yüzbaşı Ali Şevket Bey Mustafa Kemal'in karargâhını kurmasında yardımcı olmuş, bu konuda birçok subayla ilişki kurarak güvendiği subayları Milli Mücadele'ye katılmak için göreve çağırmıştı. Kendisi 9. Ordu müfettişliğinde emir subayı olarak görevliydi.Yüzbaşı rütbesinde iken 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan (mürettebat dışındaki)) 19 kişiden biriydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Bilecik'e yerleşerek ticaret ve çiftçilikle uğraştı. Bilecik ili idare meclisi başkanıyken 1935'te C.H.P. Gümüşhane milletvekili seçildi.