HERAKLES (Hercules, Herkül)

HERAKLES'İN HAYATI
Alkmene'nin ikiz hamileliği

Zeus, Thebai kraliçesi Alkmene'ye ilgi duyuyordu. Kraliçenin kocası kral Amphitryon savaşa gidince Zeus, kocasının kılığında şehre geldi. Kapıcı ve muhafızlar krallarının şehre döndüğünü görüp sevindiler, sonra onu karısının yanına götürdüler. Alkmene, Zeus'u kocası zannederek kollarının arasına aldı ve Zeus, şehrin üzerine altın yağmuru yağdırırken Alkmene, Zeus'tan hamile kaldı. O gece boyunca Zeus, Alkmene ile çiftleşti ve Zeus o geceyi emriyle biraz uzattı. Ertesi sabah Zeus gitti ve Alkmene'nin gerçek kocası geri döndü. Amphitryon, hemen karısına gidip onunla özlemle çiftleşti. Alkmene daha sonra bütün gece sabaha kadar çiftleştikleri o geceyi kocasına söyleyince kral Amphitryon birşeylerden şüphelenip kızmaya başladı. Karısıyla sabah seviştiğini biliyordu ama tüm gece karısıyla birlikte olan kimdi? Sonunda Amphitryon, karısının kendisini aldatmış olduğu sonucuna vardı. Anlaşmazlık gün geçtikçe büyümeye başlayınca, Olympos'tan durumu izleyen Zeus, aşağı inerek durumu Amphitryon'a bizzat kendisi açıklamak zorunda kaldı. Tanrıların tanrısı karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Amphitryon, durumu kabullendi.

O geceki iki ayrı ilişkiden dolayı Alkmene iki ayrı bebeğe hamile kaldı. Bu bebeklerden diğeri Herakles'in küçük kardeşi İphikles'tir. Bebekler daha doğmadan Hera kıskançlık göstermeye başladı. Zeus birgün boş bulunup Perseus soyundan doğacak ilk çocuğun Argos üzerinde hüküm süreceğini söyledi. Ayrıca, Olympos'ta sık sık oğlunun ileride büyük kahraman olacağından söz edince Hera'nın kini büyüdü. Bunun üzerine Hera derhal doğumlardan sorumlu olan sevgili kızı, tanrıça Eileithyia ve kader tanrıçaları Moira'lara Alkmene'nin bebeklerin doğumunun geciktirilmesi emrini verdi. Buna karşılık Sthenelos'un oğlu, Herakles'in kuzeni Eurystheus'un doğumunun hızlandırılmasını istedi. Böylece Eurystheus 7 aylık doğarken, Herakles ve İphikles 10 ay annesinin karnında kaldı. Hera'nın kızı ve doğumlardan sorumlu tanrıça Eileithyia, Alkmene'nin doğurmasına izin vermiyor, Alkmene türlü sıkıntılar çekiyordu. Proitos'un kızı Galinthias ise Alkmene'nin dostuydu. Galinthias, Hera'nın emri ile Alkmene'nin doğumunun geciktirilmesi için birşeyler yapmalıydı. Doğum tanrıçaları 9 gün 9 gece Alkmene'nin evinin dışında elleri kolları bağlı durarak büyüyle doğumu engelliyorlardı. Galinthias, arkadaşına acıdı ve onun acılarından kurtulması için bir hile yaptı. Tanrıçalara koşarak bebeğin Zeus sayesinde sağlıklı bir şekilde doğduğunu, onlara rağmen bir erkek çocuk dünyaya getirdiği yalanını söyledi. Ayrıcalıklarının önemsenmediğini zanneden tanrıçalar Zeus'a içerleyerek ayağa kalktılar ve böylece Alkmene'yi bağlayan büyü bozuluverince Alkmene bebeklerini doğuruverdi. Tanrıçaların bu kandırmacayı farketmesi uzun sürmedi, öclerini almak için Galinthias'ı bir gelinciğe dönüştürdüler. Hekate bu zavallı hayvana acıdı ve kutsal hayvanı seçerek odasında tuttu, besledi. Herakles, büyüdüğünde Galinthias'ı unutmadı ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Herakles daha sonra kendisinin geç doğmasına sebep olan kuzeni Eurystheus'tan hep nefret etti. Alkmene de Eurystheus'tan hayatı boyunca hep nefret etti. Eurystheus, Herakles'ten önce doğduğu için, Zeus'un söylediği Perseus soyundan doğacak ilk torununun büyük hükümdar olacağı sözü, aslında Herakles için söylenmiş ise de, Eurystheus için geçerli sayılmış oldu. Eurystheus'un Herakles'e emirle söz geçirme hakkı doğmasını Eurystheus kral olunca hemen kullandı ve Herakles'i çağırtarak emrine girmesini istedi. Herakles bunu red etti. Zeus, ise söylediği sözün geçerliliğini sağlamak adına, oğlu Herakles'in Eurystheus'un emrine girmesini bir şekilde ileride sağlayacaktı.